Heel maart met volle aandacht

De 24 uur met volle aandacht ben ik begonnen vanuit de wens mijn relatie met mijn ‘slimme telefoon’ te veranderen, bewust(er) om te gaan met het ding en het minimaliseren van halve aandacht.

Na 4x ‘24 uur met volle aandacht’ in 2018 kom ik tot een schrikbarende conclusie: ‘mijn slimme telefoon werkt ab-so-luut verslavender dan ik dacht.’

Wat nu…?!
In maart gaat mijn slimme telefoon op kamers
>> meer aandacht, minder telefoon.

In volle aandacht leven
Hoe lang ik zal leven ‘dat weet alleen de Heer’ en hoeveel invloed ik daarop heb, weet ik niet. Wat ik wèl weet is dat ik invloed heb op de breedte en de diepte van de uren die ik heb… Ik WIL leven in de BREEDTE, want dàt levert aandacht, genieten en geconcentreerde MAAKtijd op.

De eerste vier ‘24 uur met volle aandacht’ van dit jaar waren waardevol. Iedere keer waren ze anders, ook door het moment in de maand en week. In de tussentijd – de tijd tussen de 24 uur in – werd ik mij steeds bewuster van mijn relatie met mijn ‘slimme telefoon’. Reikhalzend keek ik uit naar de volgende 24 uur. Vol verbazing keek ik naar mijn eigen gedrag.

‘Tussen zeggen en doen…’
Diverse ‘offline-blokken’ verwerkte ik in mijn dag: niet voor 9:00, niet tijdens concentratieblokken, niet in overleg, niet op straat, niet in mijn broekzak, niet bij het wachten, niet bij het eten, niet in bed… Met als resultaat dat ‘het ding’ een plek kreeg ‘tussen de bedrijven door’.

En dat is (als je niet oppast) heel vaak!

Dit geef te denken: kan het ook andersom? Wanneer WEL in plaats van wanneer NIET? Dus het inkaderen van de ruimte ‘online’, in plaats van het inkaderen van de ruimte ‘offline’.

De ‘24 uur met volle aandacht’ blijf ik doen, twee keer per maand, in totale rust. Daarnaast schuif ik mijn ‘slimme telefoon’ de hele maand maart in mijn tijdelijke huisvesting. Enkel onder werktijd mag hij er max. 3x per dag 15 minuten uit. Met mijn schaduw-telefoon (een simpel ding) blijf ik bereikbaar voor <3 en vrienden.

Rest mij nog 1 ding, WhatsApp. Deze app. zeg ik vaarwel. Eenvoudigweg omdat dit mij te veel aandacht vraagt. Aandacht voor de meest vrolijke onzin. ‘Je kan gewoon niet kijken’, dat is natuurlijk waar… maar er is nog iets anders… De app. schept een verwachting, een verwachting van directe bereikbaarheid en precies dàt kan (en wil) ik niet meer waarmaken.

…dus…
vol verwachting…
…spring ik maart in!