samenmaakwijze

Samen de wereld een stukje beter maken?
Daar draagt Studio MARCHA! graag aan bij!

Stap voor stap, met grote ambitie en heldere doelen, altijd met een gezonde dosis samenmaakkracht.

sociaal-ruimtelijk en inclusief

Hoe dat werkt? Bekijk het schema en lees de korte toelichtingen per fase. Niet voor iedere vraag is het nodig de vijf fasen allemaal te doorlopen. Voor inclusief ontwerp en onderzoek is participatie en co-creatie wel altijd onderdeel van het proces. In welke fase en op welke manier verschilt per project. 

de samenmaakwijze

Onderzoek
Dit is de fase waarin het vraagstuk in kaart wordt gebracht. Hier wordt gekeken naar de vraag, de vraag achter de vraag en de context van het vraagstuk.

Strategie
In deze fase wordt uitgewerkt hoe we aan de slag gaan. Hoe zorgen we voor een inclusief proces? Voor wie doen we dit? Op welke manier worden deze personen bij het vraagstuk betrokken? Aan welke middelen wordt gedacht?

Maakwerk
In deze fase worden de acties en/of het materiaal ontworpen en gemaakt. Het kan om uiteenlopende acties of materialen gaan, altijd passend en gericht op het vraagstuk. Acties en materialen staan nooit op zichzelf, ze hebben altijd een verbindend of onderzoekend doel.

Actie
Per project wordt in de strategiefase bekeken hoe we in deze fase het beste bereik krijgen en wie we iig willen betrekken bij het vraagstuk. In deze fase wordt het actieplan uitgevoerd.

Terug en vooruit
In deze fase gaan we terug naar het begin. Met welke vragen zijn we gestart en wat kwamen we onderweg tegen. Wat is goed gelukt en wat kan beter? Het analyseren van de samenwerking levert altijd nieuwe mogelijkheden op. Bovendien zit in ieder proces verrassende ontdekkingen die bruikbaar zijn voor een volgende keer.

de samenmakers

De samenmakers
Participatie en co-creatie zijn een essentieel onderdeel van de samenmaakwijze. Per moment in het onderzoeks- of ontwerpproces kan in meer of mindere mate met diverse mensen of partijen worden samengewerkt. Dit is altijd maatwerk.

Voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken is het immers essentieel om ruimte te maken voor interactie met en de reactie van ervaringsdeskundigen en experts. Daar wordt een proces en het resultaat altijd beter van én dit is bovendien de manier om verschillende perspectieven aan het geheel toe te voegen. Zo maken we het onderzoeks- en/of ontwerpproces inclusief (genereus!).

We werken daarom op verschillende momenten in het proces samen met het kernteam, de meemakers en gebruikers.