De samenmakerij van Groningen

Op het gebied van samen aan de stad werken, gebeurt er al veel in Groningen, zowel door experts (de bewoners) als door ambtenaren. Tegelijkertijd kan de samenwerking tussen systeem- en leefwereld nog altijd beter en is ook in Groningen de bestendiging van burgerinitiatieven een relevante vraag. We hebben elkaar en de samenwerking hard nodig. Crises genoeg. De durf om echt samen, voeten in de klei, handen uit de mouwen de wereld, de stad, het dorp, de wijk en het eiland, stukje bij beetje beter te maken is meer nodig dan ooit.

Met programma SAMEN gaan wij aan de slag om meer ‘groots collectief stad te maken’, dat wil zeggen, dat we allemaal (bewoners, ambtenaren, ondernemers en buitenlui) actiever deelnemen aan ‘ons Groningen’. Om zo: ‘Collectief [te] zoeken naar de innovaties en systeemveranderingen die nodig zijn, omdat doorgaan op dezelfde voet simpelweg geen optie meer is.’ (uit: Groots collectief Stadmaken)

Samenkomst en cultiveren
In het programma samen wordt gezocht naar samenwerking tussen fondsen, overheid en burgerinitiatieven om deze bestaande initiatieven te bestendigen. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen systeemwereld en leefwereld een goede boost krijgt.

In Groningen doen we mee met het programma door een aantal initiatieven aan elkaar te koppelen én we stellen een methodiek voor waarmee we de ‘stad-, dorp-, wijk- en eilandmakerij’ cultiveren.

Daarnaast is Maartje ter Veen (de projectmaker) betrokken bij de landelijke stadmakerscoöperatie en willen we ons voorstel in de vorm gieten van een samenmakerij. We doen twee jaar mee met het programma. Het is onze inzet om de samenmakerij met onze werkwijze van waarde te laten zijn voor andere plekken (lokaal en nationaal) en na deze twee jaar met de samenmakerij door te gaan.

We werken in Groningen samen met: Gemeente Groningen, de Wijkmakers, Co-creatie Paddepoel, coöperatie de SuikerBiedt, Sedna, de Verbinders, de GoeieBuurt, de Provincie Groningen, de RUG en Studio MARCHA!.