Dorpsdemocratie Onderdendam

In Onderdendam zijn Mayke Zandstra en Maartje ter Veen gevraagd om een Onderdendams model te ontwikkelen voor het nemen van besluiten samen met het dorp, maar ook het vormen van de gezamenlijke stem van het dorp naar buiten toe. Bijvoorbeeld richting de gemeente, fondsen of andere partijen.

Dorp x Democratie = dorpsdemocratie
Deze formule hebben we bedacht omdat we denken dat dorpsdemocratie altijd maatwerk is. Ieder dorp is anders. De invulling van dorpsdemocratie daarmee ook.

We proberen steeds diverse vormen uit om het gesprek te voeren in het dorp met zoveel mogelijk dorpsgenoten. Zo kregen alle inwoners een poster en een print van de digitale vragenlijst in de bus. Met de poster en de vragenlijst inventariseerden we hoe Onderdendammers denken over het dorp, over het samen nemen van besluiten en hoe je dat met elkaar organiseert. De uitkomsten zijn hier te vinden.

This slideshow requires JavaScript.

Inmiddels zijn we aan het vloggen om zo het gesprek op gang te brengen en te voeren over verschillende onderdelen van dorpsdemocratie. Dit zijn de eerste 2 vlogs: Over de resultaten van de poster en vragenlijst en een korte over verkeer & dorpsdemocratie.

Met onze eerste schets van ons model van dorpsdemocratie in Onderdendam gaan we nu verder in gesprek en werken we de invulling hiervan uit.

Meer weten?
Kijk op onderdendam.com.