Genereus Groningen

Groningen wordt steeds diverser. Er is sprake van superdiversiteit, diversiteit is dynamisch en diversiteit hoort bij iedereen. Het is van groot belang zoveel mogelijk mensen bij dit vraagstuk te betrekken, bewust te maken en mee aan de slag te laten gaan.

Ook in Groningen is sprake van veel ‘losse netwerken’ en eigen bubbles. Kunnen we met interventies verbindingen maken tussen de verschillende bubbels? Interventies gebruiken voor een Genereus Groningen? Samen leren voor het diversiteitsbeleid van de gemeente en met steeds meer stadmakers samenwerken voor een diverse stad.

In dit project gebruiken we ‘ontwerpkracht’ om de relatie tussen (1) stedelijk weefsel, openbare ruimte (2) netwerken en (3) diversiteit (mensen) te onderzoeken en te beïnvloeden.

Deze drie elementen vormen de condities voor de manier waarop mensen de stad (kunnen) gebruiken. Ze hebben invloed op de mogelijkheid in het dagelijks leven in contact te komen met ‘de ander’.

Dit is een project van Maieutic & Studio MARCHA!
Mede mogelijk gemaakt door: Het fonds, City Central, de MAKERIJ en de gemeente Groningen.