Gorecht-West

In Gorecht-West, een wijk in Hoogezand, is de komende 10 jaar een grote herstructurering gepland (start 2010). Studio MARCHA! kreeg met Bureau MIJN de opdracht een participatieproces voor de jongeren in de wijk te ontwikkelen en uit te voeren.

Jongeren dachten en werkten mee en bleken grote kenners op het gebied van sociale veiligheid en de invloed van ontwerp op deze veiligheid.

Aan het einde van het proces kregen de jongeren het gewenste trapveldje op een braakliggend terrein.

Lekker zelf inzaaien!