Groningen West

In opdracht van en in samenwerking met gebiedsteam West van de Gemeente Groningen heeft Studio MARCHA! een schrift en werkblad ontworpen.

Het schrift en het werkblad zijn onderdeel van een proces: een zoektocht naar wijkgericht werken vanuit de wijk en in gelijke samenwerking tussen wijkbewoners, de gemeente en andere partijen. Met de schetsmatige vorm willen we benadrukken dat er ruimte is voor reactie en doorontwikkeling van de methode.

Dank gaat uit naar de wijkbewoners van Groningen West. Zonder de bijdragen en medewerking van de bewoners waren deze publicaties niet mogelijk geweest.

Meer weten?
Ga naar de site WEST050, het wijkschrift en het werkblad.