Nieuwe Erven

In dit onderzoeksproject is bewust gekozen voor een bottom-up benadering. In het onderzoek naar eigentijdse dorpse woonvormen voor bewoners met én zonder zorgbehoefte, spelen de gebruikers een grote rol. Gesprekken met experts op het gebied van ouderenhuisvesting, maar vooral gesprekken met dorpsbewoners zelf, hebben geleid tot een inventarisatie van woonwensen van ouderen en aandachtspunten die te maken hebben met de zorgvraag van ouderen. In vier modellen is uitgewerkt hoe op Nieuwe Erven wordt gewoond: individueel en gemeenschappelijk rond collectieve ruimtes en in een landschappelijke setting.

Keet-tournee
Daarnaast is in samenwerking met grafisch vormgever Peter de Kan een spel gemaakt, waarmee op een laagdrempelige manier betrokkenen worden geprikkeld mee te denken over kleinschalige zorgarchitectuur in het eigen dorp. Het spel maakt onderdeel uit een reizende expositie in een bouwkeet langs verschillende dorpen in Midden-Drenthe. De expositie, en de vier modellen van het Nieuwe Erf-concept, was te zien in de zomer van 2009.

Mini-symposium Nieuwe Erven
De keet-tournee werd afgesloten met een mini-symposium Nieuwe Erven. Dit onderzoek is voortgekomen uit de open oproep voor zorgarchitectuur in 2005 door het SfA.

Download hier het cahier Nieuwe Erven

Het project was een samenwerking tussen DAAD, ONIX en Peter de Kan (Maartje ter Veen werkte in deze periode voor DAAD aan dit project).