Ondertussen in Groningen

De aandacht voor de mens in het Groningse aardbevingsgebied is kleiner geworden sinds het kabinetsbesluit de gaswinning tot 0 af te bouwen. Velen in Nederland denken dat het ‘probleem Groningen’ klaar is, de gaswinning is gestopt en de kans op bevingen is verdwenen.

Niets is minder waar. Er is sprake van stevige ‘framing’ wat betreft het Groningenveld, de gaswinning, de versterking en de mensen in deze ellende.

Dáár gaan we wat aan doen. Onder de noemer ‘Ondertussen in Groningen…’ maken we beelden over de werkelijke situatie van diverse gaswinning gerelateerde onderwerpen.

Het doel: mensen laten zien wat er WERKELIJK aan de orde van de dag is in Groningen. Het liefst krijgen de plaatjes/ gifs zo’n groot mogelijk bereik. En dan het liefst de mensen buiten het vraagstuk en buiten de provincie.

Voel je daarom vrij deze te gebruiken en delen!
Haal ze uit deze pagina, of download de serie met jpg’s hier.

De serie ‘Ondertussen in Groningen’ groeit.
Hier worden steeds nieuwe beelden toegevoegd.

‘EINDE GASWINNING’ – AFBOUW GAS = ZOEKTOCHT
Hoe snel de gaswinning in Groningen kan worden afgebouwd hangt af van vele factoren: de bouw van een stikstoffabriek, import van stikstof, elders gaswinnen, de omschakeling van grootgebruikers, minder gasverbruik van buurlanden, verduurzamen gebouwde omgeving en glastuinbouw en het weer. De afbouw van de gaswinning moet nog beginnen.

‘EINDE GASWINNING’ – 12 MLD KUUB = kleinere kans op EVEN ZWARE BEVING
In de kamerbrief van 29 maart 2018 schrijft de minister ‘… als we het winningsniveau halveren, wordt de kans op een beving kleiner, maar de kracht van die beving niet.’ Dit is het argument van het kabinet om met de winning naar 0 te gaan.

 

bron: www.rijksoverheid.nl