Systeemverandering

Voor de IABR kregen wij (Atelier Stadsbouwmeester, Specht Architecten, MD Landschapsarchitecten & Studio MARCHA!) de vraag na te denken over een energie-neutraal en duurzaam Groningen. Een urgente vraag, dat is helder. De klimaatverandering vraagt om actie (en vraagt dat al een tijdje). Hier is meer voor nodig dan ‘nooit meer met de auto gaan.’ of ‘als je naar Afrika reist, dit op de fiets te doen’. We hebben een systeem om ons heen gebouwd, totaal afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Een groot deel van het antwoord op deze vraag hebben we gevonden in de 19e-eeuwse stedelijkheid, de bestaande kwaliteiten van de stad Groningen (zoals de compacte stad), het helen van de stad en het verbinden van de verschillende delen van de stad met behulp van de Ringstraat. In de animatie ‘Slimme Energiestad Groningen‘ wordt dit uitgelegd.

Voor het WERKELIJK realiseren van een dergelijke verandering moeten we alle zeilen bijzetten… In feite vraagt dit om een SYSTEEMverandering. Ons systeem ondersteunt NU een onDUURZAAM bestaan. Een systeem waarin de vervuilende kanten van onze acties ONZICHTBAAR zijn en 74% van onze impact verborgen is (Porcelijn 2016 www.thinkbigactnow.nl)!

…van een dergelijke conclusie wordt ieder weldenkend mens een beetje somber. ‘Blame it on the system’, lekker makkelijk en verlammend… maar ik denk ook: ons eigen dagelijkse leven tweaken, legt ‘fouten’ in het systeem bloot!

In artikel van Judith Butler wordt dit prachtig mooi uitgelegd; hier gaat het om ‘sekse’, en de manier waarop we ‘de norm’ binnen het systeem kunnen bevragen een tweaken: ‘Sekse’ is geen simpel feit of statische toestand van het lichaam, maar een proces waarin regulerende normen haar materialiseren, en deze materialisering verwezenlijken door middel van hun gedwongen herhaling. Dat deze herhaling van normen noodzakelijk is, wijst erop dat de materialisering nooit volledig is, dat lichamen zich nooit helemaal voegen naar de normen die hun materialisering opleggen.’ (…en nu komt het!!…) ‘Juist die instabiliteit, de mogelijkheden van hernieuwde materialisering die door dit proces ontstaan, wijzen op een domein waar de macht van de regulerende wet tegen zichzelf gekeerd kan worden, om zo ruimte te scheppen voor herformuleringen die de heersende macht van deze wet zelf ter discussie stellen.’ (Butler, 2000, p.99)

Dit is goed nieuws. We kunnen de wereld om ons heen veranderen, juist binnen het systeem. Het is belangrijk je te realiseren dat het hard werken is, want in feite moet je het ene doen terwijl het andere steeds in je oor wordt gefluisterd. Daarom ga ik ACTIEF werken aan een andere wereld, klein en individueel. Juist om te ontdekken hoe we vanuit ‘het systeem’ de wereld kunnen tweaken naar een eerlijkere en duurzamere plek.

REVOLUTIONspace

 

Literatuur
> Butler, J. (2000) Genderturbulentie.  Amsterdam: Boom/Parrèsia
> Porcelijn, B. (2016) De Verborgen Impact. Amsterdam: Think Big Act Now