Een olifant in transitie – over de innovatiekracht van architecten

Tijdens de Dutch Design Week 2016 was ik aanwezig bij een debat over de Toekomst van het Architectenvak.

In deze setting werd het verschil tussen de innovatiekracht van (industrieel) ontwerpers en die van architecten op een pijnlijke manier duidelijk. Waar (industrieel) ontwerpers op een heerlijk verfrissende manier nadenken over innovatie in eigen vak, en daarmee over de grenzen stappen van het vak, kansen grijpen en de leidende rol nemen als innovators, blijven architecten achter op dit gebied.

We leven in een tijd van onvolledige en ongeordende gegevens, en dit vraagt om een proactieve houding. Een onderzoekende houding én stellingname. ‘Waar wil je een bijdrage aan leveren?’ in plaats van ‘Wat kan ons in de toekomst overkomen?’.

Lees mijn artikel hierover op ArchiNed.